Straxbo er interessert i alle typer tomter, enten de er små eller store, både ferdig regulerte tomter og uregulerte områder. Også andre eiendommer og områder som i dag er regulert til næring, som kan utvikles til boligformål, er av interesse.