Gamle Ferjeveg 11 – Verdal

4 leiligheter – 2021

Sørlia Park 3 – Steinkjer

8 leiligheter – 2021

Gamle Ferjeveg 9 – Verdal

4 leiligheter – 2021

Elvevegen 9A Verdal

4 leiligheter – 2019

Kongensgata 2 – Steinkjer

4 leiligheter – 2019

Sagstuvegen 1 – Verdal

4 leiligheter – 2018

Sørlia Park 2 – Steinkjer

4 leiligheter – 2017

Sørlia Park 1 – Steinkjer

4 leiligheter – 2016