Idé

Straxbo skal utvikle og tilby rimelige boliger til alle, med god standard og kort byggetid, gjennom å ha det beste konseptet for bygging av boliger. Boligene skal ha gode løsninger, universell utforming og et godt og moderne design.

Vi tilbyr konseptet både på eneboliger og leilighetsprosjekt.

Det skal være ENKELT – RASKT – RIMELIG

Glade mennesker
Pent kjøkken. Straxbo visualisering.

Nøkkelferdig

Boliger fra Straxbo leveres nøkkelferdig. Nøkkelferdig betyr at du som kjøper ikke trenger gjøre noe arbeid med boligen selv, og får overlevert nøkkel ved innflytting/overtagelse.

På eneboliger er tomt/tomteopparbeidelse, planering og grunnmur normalt ikke inkludert i leveransen, men vi kan selvfølgelig være behjelpelige med dette også.

Straxbo Garasje leveres som et tilvalg. Den har samme elegante design som boligen og leveres med dobbel port. Ved samtidig kjøp med boligen inngår den i grunnlaget for å søke Husbankfinansiering.

Samarbeidspartnere

Alle våre samarbeidspartnere og leverandører er norske, med lang erfaring og høy kompetanse som sikrer best mulig kvalitet, fleksibilitet og rask leveringsevne.

Alle våre hus produseres ved Støren Treindustri AS, som er Norges største og mest moderne husfabrikk.

Sørlia Park 2 fasade. Ganske enkelt, Straxbo.
Sørlia Park

Tid

Logistikk og tid er de viktigste faktorene i vårt konsept. Dette gjør at vi kan bygge din enebolig på 7 uker over ferdig grunnmur, men også at leveringstiden fra kontrakt til ferdig hus kan være ned mot 3 måneder.

Produksjon og montering

Alle våre hus produseres som elementer innendørs og sendes innpakket i plast til byggeplass med bil. Dette sikrer bygget mot fuktighet i byggeperioden. Selve monteringen av huset utvendig tar 1-3 dager.

Energi

Husene bygges etter Byggeteknisk forskrift Tek 17, som sikrer et lavt energibehov.

Priser

Ta kontakt for pristilbud.

Sørlia Park 2 fasade