Sørlia Park 2 – Steinkjer

4 leiligheter – 2017

Sørlia Park 1 – Steinkjer

4 leiligheter – 2016