Sagstuvegen 1 – alle leilighetene solgt på 4 dager

Sagstuvegen 1 ble ferdig og klart for innflytting i desember 2017.

4 leiligheter – 2018